Βοήθεια Θέματα Πληρωμών

Γενικές πληροφορίες - καταγραφή αγορών - Θέματα πληρωμών - Σύστησε ένα φίλο

  • Πως λαμβάνω τα χρήματα που συγκεντρώνω στο izocard;

Τα χρήματα σας τα στέλλουμε στον τραπεζικό σας λογαριασμό η στον λογαριασμό σας στo paypal.

Για την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το izocard δεν χρεώνει ποτέ για την πληρωμή, ενδέχεται όμως να σε χρεώσει η τράπεζά σου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνίσετε με την τράπεζα σας και να τους ενημερώσετε ότι η πληρωμές από το izocard γίνονται μέσω S.E.P.A ( Sngle, Euro, Payment, Area) και τα έξοδα πληρώνονται από εμάς.

  • Μπορώ να αγοράσω κάτι με τα χρήματα που έχω στον λογαριασμό μου;

Όχι, τα χρήματα αυτά σας τα επιστρέφουμε σε μετρητά στον τραπεζικό σας λογαριασμό η στον λογαριασμό σας στην paypal.

  • Υπάρχει κατώτατο όριο πληρωμών;

Ναι το κατώτατο όριο πληρωμών είναι 30€.

  • Που βάζω τα στοιχεία μου για πληρωμή;

Μόλις συμπληρώσετε 30€ σε επιβεβαιωμένες επιστροφές θα εμφανιστεί το πεδίο που θα μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

  • Κάθε πόσο πληρώνομαι από το izocard;

Οι πληρωμές γίνονται στο τέλος κάθε μήνα.

Εάν η πληρωμή που έχετε ζητήσει έχει εγκριθεί τον Ιανουάριο τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας τέλος Φεβρουαρίου.

  • Τα χρήματα που μου στείλατε είναι 9€ λιγότερα γιατί;

Μια φορά τον χρόνο (στην πρώτη αναληψη) υπάρχει κατακράτηση 9€ που είναι το κέρδος μας. Σε περίπτωση που δεν γίνει ανάληψη τον τρέχων χρόνο το ποσό αυτό δεν συμψηφίζεται στον επόμενο χρόνο

 

Αρχική βοήθειας