Βοήθεια Σύστησε ένα φιλο

Γενικές πληροφορίες - καταγραφή αγορών - Θέματα πληρωμών - Σύστησε ένα φίλο

  • Τι κερδίζω εάν συστήσω ένα φίλο μου στο izocard;

Για κάθε φίλο που προσκαλείτε στο izocard κερδίζετε 5€.

  • Υπάρχει επιπλέον κέρδος εάν συστήσω ένα φίλο μου στο izocard;

Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα promotion για το πρόγραμμα σύστησε ένα φίλο. Δείτε εδώ τα τελευταία νέα.

  • Πως μπορώ να συστήσω ένα φίλο μου στο izocard;

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος Tell A Friend

 

Αρχική βοήθειας