Ιδιωτικό απόρητο

Η παρακάτω δήλωση διαφύλαξης των δεδομένων σας αντικατοπτρίζει την πολιτική που τώρα ακολουθείται από την izocard.com. Εάν επέλθει κάποια αλλαγή στο μέλλον, αυτή θα δημοσιευτεί στην παρούσα σελίδα.

 

Εάν έχετε κάποια απορία ή κάποιο άλλο ενδιαφέρον για την πολιτική αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 

1. Η διαφύλαξη των δεδομένων σας: ένα κρίσιμο θέμα για την izocard.com.

Ο αυστηρός σεβασμός των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντικός για την izocard.com. Θέλουμε να είστε και να αισθάνεστε ασφαλείς όταν μας επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η προστασία των δεδομένων σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφιερώνουμε ειδική προσοχή καθ’ όλες τις διαδικασίες μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας επεξεργάζονται βάσει των νομικών κανόνων που ισχύουν στις χώρες όπου η ιστοσελίδα μας διατηρείται.

H izocard.com μπορεί βεβαίως να περιλαμβάνει συνδέσεις (links) σε ιστοτόπους (websites) οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα διακήρυξη περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ισχύουν στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω της izocard.com.

2. Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της izocard.com

Κατά την επίσκεψή σας στην izocard.com, είναι δυνατόν να συλλέξουμε διάφορα είδη Προσωπικών Πληροφοριών με διάφορους τρόπους.

2.1 Στοιχεία της επίσκεψης σας

Όταν επισκέπτεστε την izocard.com, οι servers μας δημιουργούν αυτόματα ένα αρχείο της επίσκεψής σας και αποθηκεύουν τις ακόλουθες Προσωπικές Πληροφορίες:

Το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας (Internet Service Provider)

Την ιστοσελίδα από την οποία προήλθατε

Την IP διεύθυνσή σας

Το top level domain name σας (για παράδειγμα .com, .fr, .net, .org, κλπ)

Το χρόνο, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα

Τις σελίδες και τα αρχεία που είδατε

Πιθανά σφάλματα ή λάθη κατεβάσματος αρχείων που μπορεί να αντιμετωπίσατε

Τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε.

2.2 Emails και Ηλεκτρονικές Φόρμες

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από την izocard.com κατά την εγγραφή σας ή όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email address) και μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον μερικές από τις υπόλοιπες Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρείχατε. Σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας μας, αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το δηλωμένο σκοπό για τον οποίο μας κοινοποιήθηκαν.

Η izocard.com καταγράφει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Όταν προχωρήσετε στην διαδικασία εγγραφής στην izocard.com

Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο της izocard.com

 Όταν μας στέλνετε τη γνώμη σας μέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών φορμών

Αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή φορέα χωρίς την σύμφωνη γνώμη σας, με εξαίρεση την ομάδα ανάπτυξης της εταιρείας μας για σκοπούς ελέγχου, πιστοποίησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών του.

Η izocard.com δεν μοιράζετε ούτε πωλεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τους εγγεγραμμένους χρήστες της χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας.

Η izocard.com καταγράφει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address) και το περιεχόμενο του μηνύματός σας (όπου μπορεί να περιέχονται προσωπικές πληροφορίες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Όταν μας στέλνετε τη γνώμη σας μέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών φορμών.

  Όταν χρησιμοποιείτε το Chat ή τις υπηρεσίες του Forum.

2.3 Η χρήση των cookies

2.3.1 Τι είναι το cookie;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από τον server ενός website. Αποτελείται από τις πληροφορίες που ο web browser σας αποστέλλει πίσω στον server όταν επισκέπτεστε ξανά την ίδια ιστοσελίδα (website).

Τα cookies χρησιμοποιούνται ώστε να "θυμόμαστε" τον browser σας μεταξύ διαφορετικών επισκέψεων σε ιστοσελίδες. Στην περίπτωση αυτή δεν σας ταυτοποιεί ως πρόσωπο, αλλά ταυτοποιείται ο browser σας.

2.3.2 Η izocard.com και η χρήση των Cookies

Η izocard.com χρησιμοποιεί τα cookies για να μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες τη βέλτιστη εικόνα του website μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η χρήση τους αποσκοπεί στην βελτίωση της εμπειρίας του κάθε χρήστη από την izocard.com.

Επιπλέον προσωπικά στοιχεία μπορεί να αποθηκευτούν μόνο εάν προσφερθούν εθελοντικά από εσάς, παραδείγματος χάρη κατά την εγγραφή σας, κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, ή κατά τη συμμετοχή σας σε κάποιον διαγωνισμό.

3. Σκοπός και χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς

Η izocard.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για:

Τη τεχνική διαχείριση του ιστοτόπου μας (website)

Τη βελτίωση της izocard.com ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών του

Τις αναλύσεις της αγοράς και των προϊόντων

 Επικοινωνία και στατιστικά

 Έρευνα και την ανάπτυξη για τη βελτίωση της υπηρεσίας μας

Η izocard.com δεν θα αποπειραθεί με κανέναν τρόπο να αναγνωρίσει μεμονωμένους χρήστες ή τις δραστηριότητες πλοήγησής τους στο διαδίκτυο, εκτός των μεθόδων που περιγράφονται την παρούσα διακήρυξη διαφύλαξης των δεδομένων ή όπως ο νόμος ορίζει. Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας (website) δεν θα αποκαλύπτονται σε κάποιον τρίτο χωρίς την έγκρισή σας. Είναι πιθανόν να υποχρεωθούμε να μεταδώσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές αρχές σε περιπτώσεις που ο νόμος το απαιτήσει.

4. Δημοσίευση των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Θα προβαίνουμε στην δημοσίευση Προσωπικών σας Πληροφοριών στο website μας εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν συλλεχθεί για το σκοπό αυτό εν γνώση σας, ή εάν έχετε αλλιώς ρητώς συμφωνήσει με αυτή τη δημοσίευση.

Όταν δίνετε αυτήν την συγκατάθεσή σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι Προσωπικές σας Πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Beconomize.com είναι προσβάσιμες από όλο το διαδίκτυο, το οποίο σημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να καταλογογραφηθούν από μηχανές αναζήτησης και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό σημαίνει ότι, από τη στιγμή που οι Προσωπικές σας Πληροφορίες δημοσιευτούν σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο website, η izocard.com δεν θα έχει πλέον τον έλεγχο ή τη δυνατότητα ελέγχου για κάθε ακόλουθη χρήση ή κοινοποίηση.

Όταν παρέχουμε ενημερωτικές αναφορές σχετικές με την χρήση της izocard.com, την χρήση του, και την σημαντικότητά του , χρησιμοποιούμε μόνο συναθροιστικές πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν δεδομένα που μπορούν να ταυτοποιήσουν μεμονωμένους χρήστες. Μπορεί να παραθέσουμε γνώμες χρηστών, αλλά δεν θα συσχετίσουμε οποιαδήποτε γνώμη με κάποιον/α μεμονωμένο/η χρήστη, εκτός εάν λάβουμε την πλήρη του συγκατάθεση για τη χρήση του/της ονόματός του/της μαζί με τη παράθεση της γνώμης του.

5. Ελεύθερη Πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε

Εάν επιθυμείτε να μάθετε τι είδους Προσωπικές σας Πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας, αν υπάρχουν κάποιες, ή εάν επιθυμείτε να διορθώσετε κάποια Προσωπική Πληροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Κατόπιν εγγράφου αιτήματος σας, θα ενημερωθείτε εγγράφως από εμάς για το τι είδους προσωπικές πληροφορίες, αν υπάρχουν κάποιες, είναι αποθηκευμένες από εμάς όπως ορίζει ο ισχύον τοπικός νόμος. Εάν τα στοιχεία αυτά είναι λανθασμένα, θα προβούμε στην όποια διόρθωση κατόπιν δικού σας αιτήματος.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Η izocardcom και ο οργανισμός που το φιλοξενεί χρησιμοποιούν τεχνικές και οργανωτικές μεθόδους ασφαλείας έτσι ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχο μας ενάντια σε:

Συμπτωματική ή εκ προμελέτης παραποίηση

 

    Απώλεια

 

    Καταστροφή

 

    Πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

 

Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς εξελίσσονται καθώς νέες τεχνολογίες και διαδικασίες γίνονται διαθέσιμες.

 

7. Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας;

 

Εάν έχετε την οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα διακήρυξη προστασίας των δεδομένων, τη γενική μας πολιτική ή τις πρακτικές μας στην izocard.com,

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Πότε να ελέγχετε την πολιτική προστασίας δεδομένων;

Είναι δυνατόν να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην παρούσα διακήρυξη προστασίας των δεδομένων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να την ελέγχετε κάθε φορά που επισκέπτεστε την izocard.com.