Όροι και προυποθέσεις

 

Όροι & Προϋποθέσεις
Το παρόν συμβόλαιο (στο εξής θα αναφέρεται Συμβόλαιο) περιγράφει τους όρους χρήσης της izocard.com
Το παρόν Συμβόλαιο ορίζει τις προϋποθέσεις εγγραφής καθώς και τη χρήση της Υπηρεσίας izocard.com (όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω)
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στις παρούσες προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις χρησιμοποιούνται με το παρακάτω νόημα:
•    Μέλος: ως τέτοιο νοείται κάθε άτομο που έχει ανοίξει έναν λογαριασμό στην izocard.com , είτε έχει είτε δεν έχει κάνει online αγορές σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shops - του izocard.com.
•    Συνεργαζόμενα Καταστήματα: είναι τα online καταστήματα που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας μας και έτσι παρέχουν επιστροφή χρημάτων - cashback, εκπτωτικά κουπόνια - coupon codes - και προσφορές μέσω του izocard.com.
•    Ενεργό μέλος: ένα μέλος που έχει κάνει τουλάχιστον μια αγορά μέσω του izocard.com τις τελευταίες 365 μέρες.
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΚΟΠΟΥ
Κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία, κάθε μέλος αποδέχεται στο σύνολό του τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του συμβολαίου αφού έχει συμβουλευθεί το κείμενο που το περιγράφει, το έχει κατανοήσει και το έχει αποδεχτεί σημειώνοντας το κουτί δίπλα στην πρόταση "Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας του izocard.com" που βρίσκεται στο τέλος της φόρμας εγγραφής. Χωρίς την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει το izocard.com. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπερισχύουν κάθε άλλης προϋπόθεσης που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εκτός δηλωμένης και έγγραφης εξαίρεσης.
3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ izocard.com
3.1 Πρόσβαση στην υπηρεσία
Το izocard.com είναι ανοιχτό σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Η εγγραφή γίνεται μέσω του ιστοτόπου που βρίσκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.izocard.com.

3.2 Σκοπός της υπηρεσίας

 

Το izocard.com είναι μια ελεύθερη διαδικτυακή υπηρεσία  που παρέχει στα μέλη του επιστροφές χρημάτων από τις αγορές τους στα προτεινόμενα από το beconomize.com διαδικτυακά καταστήματα και στις ιστοσελίδες υπηρεσιών. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων ποικίλει ανάλογα τον ιστότοπο και αναγράφετε στην ιστοσελίδα izocard.com. Το ποσό της επιστροφής χρημάτων σε κάποιο κατάστημα μπορεί να είναι συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένο είδος αγοράς ή να υπολογίζεται βάσει ποσοστού επί του συνολικής αξίας της αγοράς χωρίς τους φόρους (ΦΠΑ) και το κόστος μεταφοράς.

 

3.3 Προσφερόμενες επιστροφές χρημάτων - cashback

 

3.3.1: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - cashback

 

Κάθε μέλος κερδίζει μεμονωμένες επιστροφές χρημάτων με κάθε του online αγορά από online καταστήματα (online shops) που συνεργάζονται με το izocard.com. Το κάθε ποσό από τις επιστροφές χρημάτων - cashback - πιστώνεται στον λογαριασμό του μέλους στο izocard.com.

 

Τα ποσά και τα ποσοστά υπολογισμού για την επιστροφή χρημάτων - cashback - από το κάθε συνεργαζόμενο online κατάστημα - online shop - παρουσιάζονται αναλυτικά στο website του izocard.com. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ακριβές ποσό ή ποσοστό υπολογισμού του ποσού επιστροφής χρημάτων είναι αυτό που θα ισχύει την στιγμή της αγοράς.

 

3.3.2 : Τροποποίηση των ποσών της επιστροφής χρημάτων

 

H izocard.com μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού και το ποσό της επιστροφής χρημάτων προς τα μέλη του και τα μέλη του προγράμματος "Οι Καλεσμένοι μου" οποιαδήποτε στιγμή.

 

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων που δίνεται στα μέλη λόγω των αγορών που έχουν κάνει μέσω της υπηρεσίας μας φαίνεται στο ιστοτόπο - website - www.izocard.com. κάτω από το ετικέτα "Ο Λογαριασμός μου".

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

4.1 : Εγκυρότητα εγγραφής

 

Η εγγραφή στο izocard.com είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών. Κάθε ένας/μια που επιθυμεί να γίνει μέλος, οφείλει να συμπληρώσει κάθε υποχρεωτικό πεδίο της φόρμας εγγραφής για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της.

 

4.2 : Μοναδικότητα λογαριασμού

 

Αποκλειστικά ένας και μόνο ένας λογαριασμός επιτρέπεται ανά άτομο. Σε περίπτωση απάτης το izocard.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους εν λόγω λογαριασμούς και κατά συνέπεια όλες οι συσχετιζόμενες επιστροφές χρημάτων θα χαθούν οριστικά.

 

4.3 : Όνομα χρήστη στο izocard.com

 

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το υποψήφιο μέλος καλείται να ορίσει το προσωπικό του όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό του (password) τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την είσοδό του στο σύστημα του izocard.com. Το όνομα χρήστη πρέπει και είναι μοναδικό. Συνεπώς, εάν το όνομα χρήστη που επιθυμείτε δεν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο διαθέσιμο. Αν και τα υποψήφια μέλη του izocard.com μπορούν να διαλέγουν ελεύθερα το όνομα χρήστη που επιθυμούν το izocard.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ονόματα χρηστών με ρατσιστική, ξενοφοβική, δυσφημιστική ή καταχρηστική σημασιολογία. Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και για τα ονόματα ομάδων.

 

5. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ CASH-BACK

 

5.1 : Λήψη της επιστροφής χρημάτων - cashback

 

Για να κερδίσει επιστροφή χρημάτων - cashback - το μέλος πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

 

•    1. Να συνδεθεί στο www.izocard.com και να κάνει είσοδο με το μοναδικό username και password του.

 

•    2. Να περιηγηθεί στο izocard.com και να βρει το κατάστημα - online shop - που τον ενδιαφέρει να κάνει κάποια αγορά, ακολούθως να πατήσει στον παρεχόμενο σύνδεσμο του izocard.com για να επισκεφτεί το eshop της επιλογής του. Κατά την αγορά του, το μέλος δε θα πρέπει να πατήσει πάνω σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ), που παραπέμπουν σε άλλες σελίδες, καθώς μπορεί να χάσει το δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων.

 

 

 

Το izocard.com θα λάβει ακολούθως ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ότι το Μέλος παρήγγειλε και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων - cashback.

 

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων - cashback - δεν θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Μέλους εάν το Μέλος πατήσει σε άλλους συνδέσμους (links τρίτων, διαφημίσεις κλπ), μη σχετικούς με τη διαδικασία αγοράς του στο eshop.

 

5.2 : Πίστωση λογαριασμού και επιβεβαίωση των επιστροφών χρημάτων

 

Όταν ένα Μέλος έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5.1, το ποσό της επιστροφής χρημάτων - cashback - συνήθως πιστώνεται στον λογαριασμό του μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.

 

Η επιστροφή μετρητών / cashback του χρήστη γίνεται «Έγκυρη» όταν το eshop επιβεβαιώσει την πληρωμή, την παροχή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας στον χρήστη (δεν έχει γίνει και καμία επιστροφή) και μόλις το eshop πληρώσει στο izocard.com τη σχετική προμήθεια για τη συναλλαγή. Εάν ο χρήστης επιστρέψει μερικώς μια παραγγελία, το cashback θα υπολογιστεί ξανά ώστε να μην περιλαμβάνει το επιστρεφόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Εάν ο χρήστης έχει αγοράσει μόνο ένα προϊόν/ μια υπηρεσία και το επιστρέψει, δε θα λάβει κανένα cashback. Η επιβεβαίωση της αγοράς μπορεί να διαρκέσει έως και 8 εβδομάδες μετά την προθεσμία επιστροφής που ορίζει το κάθε eshop. Εάν το eshop δε μπορεί να επιβεβαιώσει την αγορά ή δεν πληρώσει την σχετική προμήθεια στο Beconomize.com, το cashback του χρήστη παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

Το welcome bonus του κάθε χρήστη γίνεται «Έγκυρο» όταν το cashback από τις αγορές του χρήστη φτάσει στο ελάχιστο όριο για την πληρωμή του, π.χ. στα 30 ευρώ για πληρωμή μέσω Paypal.

 

5.3 : Πληρωμή της επιστροφής χρημάτων - cashback

 

Όταν μια αγορά γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1, τότε αυτομάτως προκρίνεται για το ποσό επιστροφής χρημάτων εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών προσφορών, ένα μέρος από το ποσό επιστροφής χρημάτων μπορεί να μην προσμετράτε για την επίτευξη του ορίου για την υποβολή αιτήματος πληρωμής. Το Μέλος θα ενημερώνεται σαφώς για τέτοιες περιπτώσεις αγοράς.

 

Το Μέλος μπορεί να λάβει με αίτημά του το cashback από τις αγορές του, που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό του στο izocard.com και είναι σε κατάσταση «Έγκυρο», όταν αυτό ξεπεράσει το ελάχιστον όριο (σε επιστροφές χρημάτων) που προσδιορίζεται από την υπηρεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, το ελάχιστο αυτό όριο μπορεί να μεταβληθεί.

 

Το ελάχιστον όριο ποσού εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που θα ζητήσει το Μέλος:

Υπάρχει κατακράτηση 9€ από κάθε λογαριασμό στην πρώτη ανάληψη κάθε χρόνου

Το μέγιστο ποσό πληρωμής στους μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς είναι 75€. Δείτε τις λεπτομέριες

 

•  Paypal

 

•  Τραπεζικό έμβασμα

 

Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής φαίνονται στον λογαριασμό του Μέλους στο izocard.com.

 

Οι πληρωμές γίνονται στο τέλος κάθε μήνα 30 η 31.

Πληρωμές που ζητήθηκαν από την 1-15 μήνα ( η 15 μέρα δεν συμπεριλαμβάνετε) γίνονται στο τέλος του μήνα.

 

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ izocard.com

 

6.1 Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

 

Το izocard.com επιχειρεί να έχει την υπηρεσία του διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα. Παρόλα αυτά, το izocard.com μπορεί να σταματήσει παροδικά την υπηρεσία λόγω εργασιών συντήρησης ή για άλλους λόγους. Το izocard.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για αυτό και θα επιχειρεί στα πλαίσια του δυνατού να πληροφορεί τα Μέλη του πριν λάβουν χώρα εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης.

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, το izocard.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για μερική ή ολοκληρωτική αποτυχία πρόσβασης στο izocard.com λόγω αδυναμίας του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet service provider) του Μέλους, ούτε και του διαδικτύου γενικά και ειδικά ως δικτύου ούτε για άλλη εξωτερική ως προς το izocard.com αιτία.

 

Το izocard.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails). Το Μέλος οφείλει να έχει δηλωμένη σε κάθε στιγμή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχύει και έχει πρόσβαση σε αυτή (valid email address).

 

6.2 Ακύρωση Λογαριασμού Μέλους

 

Το izocard.com έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό ενός Μέλους εάν το Μέλος αυτό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους ορθής χρήσης της υπηρεσίας ή ενεργεί σε βάρος της υπηρεσίας.

 

6.3 Σχέσεις του Beconomize.com με τα συνεργαζόμενα online καταστήματα - online shop(s)

 

Το izocard.com λειτουργεί απλώς ως ενδιάμεση υπηρεσία που παρέχει στα Μέλη της την καλύτερη δυνατή συλλογή προσφορών επιστροφών χρημάτων - cashback - και οικονομικών προσφορών από την online αγορά - online market.

 

Το izocard.com δεν παρεμβαίνει στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του online καταστήματος - online shop. Το izocard.com δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο ή φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για τις οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν μεταξύ του Μέλους μας και του online καταστήματος - online shop - σχετιζόμενη με αγορά που έγινε με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Το izocard.com επιχειρεί με όλες του τις δυνάμεις και δυνατότητες να προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία στο ακέραιο. Το Μέλος μπορεί να διαβάσει την διακήρυξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται διαθέσιμη στο ιστότοπο www.izocard.com.

 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το izocard.com έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώνει διαρκώς τις σελίδες του www.izocard.com , τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις. Καλούμε λοιπόν τα Μέλη μας να διαβάζουν την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο www.izocard.com. κάθε φορά που χρησιμοποιούν το izocard.com. Ειδοποίηση για κάποια αλλαγή θα αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) όπως αυτό δηλώνετε από το Μέλος στον λογαριασμό του που τηρεί στο izocard.com

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του izocard.com υπόκεινται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Όλες οι διαφωνίες και διαφορές θα λυθούν στα δικαστήρια των Αθηνών οποιαδήποτε και αν είναι η πόλη ή χώρα κατοικίας του ενάγοντα.